Jouw beleggingsbeleid

Samen met Groen Goud bepaal je jouw eigen, heel persoonlijke beleggingsbeleid. Lees hier hoe we dat doen.Jouw risicoprofiel bepalen

We beginnen met het vaststellen van je risicoprofiel. Hiervoor beantwoord je 12 meerkeuzevragen die betrekking hebben op jouw persoonlijke situatie en wensen. Uit je antwoorden herleiden we je persoonlijke risicoprofiel. Dit profiel bepaalt vervolgens welke beleggingsportefeuille het beste bij jou past. Die kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief.

Beleggingsportefeuille bepalen

Jouw persoonlijke risicoprofiel past bij één van de vijf beleggingsportefeuilles van Groen Goud. In elke beleggingsportefeuille zit een eigen beleggingsmix. De beleggingsmix wordt door Groen Goud gemaakt door een keus te maken uit beleggingscategorieën, regionale spreiding en de specifieke fondsen die daarbij passen.
De juiste verdeling binnen een beleggingsmix is belangrijk. Die is namelijk voor ongeveer 80% bepalend voor jouw beleggingsresultaat. Groen Goud draagt zorg voor een optimale verdeling binnen jouw beleggingsportefeuille.

Groen Goud selecteert specifieke fondsen uit de volgende categorieën en regio's:

  • Uit de aandelenfondsen: De regio’s en bedrijven waarin met Groen Goud belegd wordt zijn bijna gelijk verdeeld over de regio’s Europa, Noord en Zuid Amerika, Azië en andere opkomende landen.

  • Uit de obligatiefondsen: De door Groen Goud gebruikte obligatiefondsen beleggen alleen in landen in de eurozone. Er wordt voor nagenoeg gelijke delen belegd in staatsobligaties en (solide) bedrijfsobligaties.

  • Uit de alternatieve fondsen: De 'alternatieven' van Groen Goud bestaan uit een wereldwijd beleggend vastgoedfonds en microkredietfondsen. Een microkredietfonds zorgt ervoor dat mensen in ontwikkelingslanden met een kleine lening een eigen onderneming kunnen starten.

 

Hoe worden de beleggingsportefeuilles samengesteld?

Uit de vele honderden beschikbare duurzame fondsen selecteert Groen Goud een paar fondsen die daarbinnen nog eens zo verantwoord mogelijk investeren. Bij het maken van deze selectie gebruiken we de o.a. als criteria 'best-in-class' en 'negatieve screening'.

  • 'Best in class' zijn de meest duurzame en best presterende fondsen uit iedere sector waarin verantwoord belegd kan worden.
  • 'Negatieve screening' houdt in dat bedrijven en/of landen uitgesloten worden (op basis van de UNGC) die actief zijn in niet-duurzame zaken. De meest bekende criteria zijn wapens, kernenergie, alcohol, tabak en kinderarbeid.
Daarnaast moeten de fondsen een bovengemiddeld hoge "ESG-score" hebben. Dit betekent dat ze -ten opzichte van vergelijkbare fondsen- een beter beleid hebben op het gebied van milieu (E-Environment), maatschappij (S-Social) en bestuur (G-Governance).

Monitoren en herbalanceren

Ieder jaar bekijkt Groen Goud of de huidige selectie en verhoudingen binnen de portefeuilles nog voldoen of dat er aanpassingen nodig zijn. Door verschillen in resultaten van de diverse beleggingscategorieën en fondsen zal jouw portefeuille gaan afwijken van de oorspronkelijke situatie. Dit monitoren we en waar nodig passen we de verdelingen weer aan aan de beginsituatie en jouw risicoprofiel. Dit noemen we herbalanceren. We doen dit maximaal twee keer per jaar.


Lees verder: Risicoprofielen ...>


Eerlijk over risico en beleggen
De waarde van je belegging kan en zal veranderen. Want, zoals je weet, in het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Iedereen die geld belegt loopt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. Ze zullen meer schommelen naarmate het gekozen beleggingsbeleid risicovoller is. Hiernaast geldt dat het bedrag dat wordt ingelegd niet volledig wordt belegd. Een deel gaat namelijk op aan kosten.
De op deze website getoonde verdeling en samenstelling van de portefeuilles dienen als voorbeeld. Op het moment dat je start met beleggen kan de samenstelling gewijzigd zijn. De informatie die Groen Goud publiceert is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks toch onjuistheden in voorkomen dan kan Groen Goud hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
JOUW EIGEN DUURZAME BELEGGINGSPLAN OPSTELLEN