Disclaimer

EERLIJK OVER RISICO 

De waarde van je belegging kan en zal veranderen. In het verleden behaalde rendementen bieden daarom nooit garanties voor de toekomst. Wie geld belegt neemt een financieel risico. Het bedrag dat wordt ingelegd wordt niet volledig belegd. Een deel gaat op aan kosten. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate het gekozen beleggingsbeleid risicovoller is. De getoonde verdeling en samenstelling van de portefeuilles dienen als voorbeeld. Op het moment van beleggen kan de samenstelling gewijzigd zijn. De informatie in deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks toch onjuistheden voorkomen dan kan Groen Goud hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Groen Goud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Groen Goud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend.Groen Goud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Groen Goud is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Groen Goud, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Groen Goud is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Als je meer informatie wilt, kun je een e-mail sturen naar info@groengoud.nl.