STAP 2: VERWACHT EINDRESULTAAT BEREKENEN

Hier geeft u in hoeveel en wanneer u wilt inleggen.
U kunt hierbij kiezen uit: 
 • beginnen met een eenmalig bedrag, 
 • een periodieke inleg (per maand of per jaar) 
 • of een combinatie van beide mogelijkheden.
Ook kiest u hier hoelang u wilt beleggen.
Natuurlijk kunt u later altijd de ingevulde gegevens weer aanpassen.
Wanneer u dit hebt gedaan, gaat u verder naar stap 3: het bepalen van uw eindkapitaal.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met het risicoprofiel wat u in stap 1 heeft ingevuld.


Graag ook in dit veld een bedrag invullen, dit kan ook 0 zijn
Graag ook in dit veld een bedrag invullen, dit kan ook 0 zijn
 

STAP 2: VERWACHTE INLEG BEREKENEN

Hier geeft u in welk doelbedrag/doelkapitaal u wilt bereiken.
Voor de berekening van de benodigde stortingen kunt u daarbij kiezen uit: 
 • beginnen met een eenmalig bedrag, 
 • een periodieke inleg (per maand of per jaar) 
 • of een combinatie van beide mogelijkheden.
Ook kiest u hier hoelang u wilt beleggen.
Natuurlijk kunt u later altijd de ingevulde gegevens weer aanpassen.
Wanneer u dit hebt gedaan, gaat u verder naar stap 3: Hier wordt de benodigde inleg bepaald.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met het risicoprofiel wat u in stap 1 heeft ingevuld.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bepaal uw risicoprofiel

De eerste stap

Een belangrijke eerste stap, want door het beantwoorden van deze 12 vragen wordt de voor u meest geschikte beleggingsportefeuille getoond. Het zijn allemaal meerkeuzevragen, bijvoorbeeld over uw ervaring met beleggen en uw leeftijdsgroep. Er zijn 5 risicoprofielen en dus ook 5 duurzame portefeuilles waarin u kunt beleggen. 

Na deze stap kunt u kiezen 

 • doorgaan naar stap 2
 • uw gegevens opslaan/toegezonden te krijgen

De tweede stap

In de tweede stap vult u in welk bedrag u wilt inleggen, ineens of maandelijks of welk doelbedrag u voor ogen heeft. Dat leidt automatisch naar 

De derde stap

In deze stap bekijkt u de uitkomsten over het te verwachten kapitaal en of deze voor u kloppen.

Waar nodig kunt u altijd

 • uw gegevens nog aanpassen
 • de vragen overnieuw beantwoorden
 • bekijken wat er gebeurt als u 1 risicoprofiel hoger of lager zou kiezen
 • uw gegevens opslaan/toegezonden krijgen

De vierde stap
Bent u akkoord? dan kunt u door naar stap 4, waarbij u een aantal gegevens invult, zodat wij u uw openingsformulieren kunnen toesturen.

Veel plezier met de vragen.


* met "totale vermogen" bedoelen we hier het totaal van al uw bezittingen minus uw schulden

Wilt u deze gegevens bewaren voor een later tijdstip, vul dan hieronder uw e-mail adres in:
Opslaan

Graag hier een keuze maken uit de mogelijke antwoorden

RESULTAAT

Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: zeer defensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 1Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Zeer defensief profiel

U wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. U kiest voor een beperkt risico en beperkte waardeschommelingen in uw portefeuille. Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger rendement op de lange termijn dan wanneer u niet zou beleggen.

De beleggingen bestaan volledig of voor het grootste gedeelte uit obligaties en microkrediet, met een klein gedeelte aandelen en vastgoed.

Deze portefeuille heeft een verwacht bruto rendement* op lange termijn van ongeveer 4% - 5%.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: defensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 2Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Defensief / voorzichtig profiel

U bent een voorzichtige belegger die door nadruk op obligaties in de portefeuille de risico's sterk beperkt. U kiest voor een matig risico en gematigde waardeschommelingen in uw portefeuille.

Door in de spreiding van uw portefeuille ook zo'n 25% aandelen en vastgoed op te nemen, komt het verwacht bruto rendement* op de lange termijn uit op tussen de 5% en 6% *Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: neutraal

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 3Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Neutraal / balans profiel

U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U wilt graag een duidelijk hoger rendement dan op een spaarrekening en u bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds heeft u afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten ook zouden zijn bij een groter belang in aandelen. U kiest voor een gemiddeld risico en gemiddelde waardeschommelingen in uw portefeuille.

De beleggingen bestaan uit ongeveer een gelijk gedeelte obligaties en aandelenfondsen.

Het verwacht bruto rendement* op de lange termijn komt uit op ongeveer 6% - 7%*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: offensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 4Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Offensief / dynamisch profiel

U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. U laat zich niet opjagen en houdt vast aan uw langetermijnstrategie, ook als de koersen dalen. Zo'n daling vindt u jammer, maar u weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bij horen. U weet dat daar tegenover staat dat u op de lange termijn een (veel) hoger rendement kunt behalen. U kiest voor een hoger risico en hoger dan gemiddelde waardeschommelingen in uw portefeuille.

Uw beleggingen bestaan voor circa 65% uit aandelenfondsen, aangevuld met obligaties, microkrediet en een klein percentage vastgoed.

Het verwacht bruto rendement* bedraagt op lange termijn circa 7% - 8% per jaar.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: zeer offensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 5Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Zeer offensief profiel

U kiest er bewust voor om een zo hoog mogelijk rendement te halen en weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u belegt voor de lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op uw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u maximaal profiteert van een mogelijk herstel van de beurs. U kiest voor een hoog risico en grote waardedeschommelingen in uw portefeuille

Uw beleggingen bestaan voor het grootste gedeelte uit aandelenfondsen, aangevuld met een klein gedeelte (circa 15%) obligaties, microkrediet en vastgoed.

Het verwacht bruto rendement* bedraagt op lange termijn circa 8% - 9% per jaar.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Sluit


Wilt u deze gegevens bewaren voor een later tijdstip, vul dan hieronder uw e-mail adres in:
Opslaan

Beleggingsvorm

Bij Groen Goud kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden om te beleggen:

 • Via een beleggingsrekening. Hierbij wordt jaarlijks de waarde van uw portefeuille belast in box 3. Uw geld is altijd fiscaal vrij opneembaar.
 • Via een pensioenrekening (lijfrente-banksparen). Hierbij geldt dat u de inleg aftrekt (of in het verleden heeft afgetrokken) van uw inkomen. U kunt uw geld niet zomaar opnemen, daar gelden speciale fiscale regels voor. Laat u het geld van van uw pensioenrekening bijvoorbeeld uitkeren? Dan moet u daar belasting over betalen.

Wanneer u kiest voor “pensioenrekening” en de gevraagde gegevens invult in het volgende scherm, nemen wij contact met u op. Wij zorgen er dan voor dat uw rekening fiscaal correct wordt opgemaakt.UW GEGEVENS

Vul hier onder uw gegevens in. Zorg dat u alle gegevens bij de hand hebt.

UW BELEGGINGSPLAN

Eenmalig bedrag (€)
Periodiek (€)
Looptijd
Beleggingsportefeuille

Eerste rekeninghouder

Tweede rekeninghouder

UW DUURZAME BELEGGINGSPORTEFEUILLE

De volgende stap in het 4-stappenplan om uw persoonlijke beleggingsplan te maken.

Wilt u weten hoeveel kapitaal u kunt opbouwen met uw inleg?

U heeft een bedrag gespaard of belegd waarmee u nu duurzaam wilt beleggen.
Of u wilt –per maand of per jaar- geld gaan beleggen.
En misschien wel allebei: beginnen met een startbedrag waarbij u daarnaast regelmatig inlegt.
U geeft uw voorkeuren aan en wij gaan voor u rekenen.

Groen Goud berekent uw mogelijke kapitaal

 • U geeft in welk bedrag u wilt opbouwen en wanneer dat moet zijn.
 • U ziet in stap 3 het resultaat van uw inleg met uw risicoprofiel, uw eigen verantwoorde beleggingsplan!
 • In stap 4 kunt u dan uw gegevens invullen waarmee de diverse formulieren worden gemaakt.
Op ieder moment in het stappenplan kunt u kiezen om uw gegevens aan te passen.


Wilt u weten wat uw inleg moet zijn om uw doelbedrag/doelkapitaal te halen?

U weet welk bedrag u wilt bereiken en wanneer dat moet zijn.
Maar welk bedrag moet u daarvoor nu opzij zetten? Of wilt u liever maandelijks of jaarlijks een bedrag beleggen? Misschien is een combinatie van nu inleggen en regelmatig inleggen wel voor u de beste mogelijkheid.
U kiest hieronder zelf en wij gaan voor u rekenen.

Groen Goud berekent uw inleg.

 • U geeft in welk bedrag u wilt opbouwen en wanneer dat moet zijn.
 • U ziet in stap 3 het resultaat van uw inleg met uw risicoprofiel, uw eigen verantwoorde beleggingsplan!
 • In stap 4 kunt u dan uw gegevens invullen waarmee de diverse formulieren worden gemaakt.
Op ieder moment in het stappenplan kunt u kiezen om uw gegevens aan te passen.


RESULTAAT

Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: zeer defensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 1Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Zeer defensief profiel

U wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. U kiest voor een beperkt risico en beperkte waardeschommelingen in uw portefeuille. Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger rendement op de lange termijn dan wanneer u niet zou beleggen.

De beleggingen bestaan volledig of voor het grootste gedeelte uit obligaties en microkrediet, met een klein gedeelte aandelen en vastgoed.

Deze portefeuille heeft een verwacht bruto rendement* op lange termijn van ongeveer 4% - 5%.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: defensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 2Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Defensief / voorzichtig profiel

U bent een voorzichtige belegger die door nadruk op obligaties in de portefeuille de risico's sterk beperkt. U kiest voor een matig risico en gematigde waardeschommelingen in uw portefeuille.

Door in de spreiding van uw portefeuille ook zo'n 25% aandelen en vastgoed op te nemen, komt het verwacht bruto rendement* op de lange termijn uit op tussen de 5% en 6% *Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: neutraal

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 3Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Neutraal / balans profiel

U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U wilt graag een duidelijk hoger rendement dan op een spaarrekening en u bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds heeft u afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten ook zouden zijn bij een groter belang in aandelen. U kiest voor een gemiddeld risico en gemiddelde waardeschommelingen in uw portefeuille.

De beleggingen bestaan uit ongeveer een gelijk gedeelte obligaties en aandelenfondsen.

Het verwacht bruto rendement* op de lange termijn komt uit op ongeveer 6% - 7%*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: offensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 4Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Offensief / dynamisch profiel

U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. U laat zich niet opjagen en houdt vast aan uw langetermijnstrategie, ook als de koersen dalen. Zo'n daling vindt u jammer, maar u weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bij horen. U weet dat daar tegenover staat dat u op de lange termijn een (veel) hoger rendement kunt behalen. U kiest voor een hoger risico en hoger dan gemiddelde waardeschommelingen in uw portefeuille.

Uw beleggingen bestaan voor circa 65% uit aandelenfondsen, aangevuld met obligaties, microkrediet en een klein percentage vastgoed.

Het verwacht bruto rendement* bedraagt op lange termijn circa 7% - 8% per jaar.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Uit uw antwoorden in stap 2 komt voor uw beleggingen bij Groen Goud het risicoprofiel: zeer offensief

Bij dit risicoprofiel past het beste de duurzame beleggingsportefeuille Groen Goud 5Bent u tevreden met deze uitkomsten? Dan gaat u door naar stap 4: hier worden uw gegevens gevraagd waarmee uw Groen Goud beleggingsrekening geopend wordt. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u hieronder uw gegevens wijzigen tot u wel tevreden bent met de uitkomsten.


Zeer offensief profiel

U kiest er bewust voor om een zo hoog mogelijk rendement te halen en weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u belegt voor de lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op uw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u maximaal profiteert van een mogelijk herstel van de beurs. U kiest voor een hoog risico en grote waardedeschommelingen in uw portefeuille

Uw beleggingen bestaan voor het grootste gedeelte uit aandelenfondsen, aangevuld met een klein gedeelte (circa 15%) obligaties, microkrediet en vastgoed.

Het verwacht bruto rendement* bedraagt op lange termijn circa 8% - 9% per jaar.*Bruto rendement betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet betalen voor het beheer van uw beleggingen. Uw daadwerkelijke –netto- rendement zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen dan ook rekening mee moeten houden. De uitkomsten op deze pagina's zijn een globale inschatting van het netto rendement en de netto opbrengst van uw Groen Goud modelportefeuille, dus na aftrek van de kosten in de beleggingsfondsen en van Groen Goud en Fondsenplatform.
Sluit


Wilt u deze gegevens bewaren voor een later tijdstip, vul dan hieronder uw e-mail adres in:
Opslaan