Veelgestelde vragen


Hieronder vind je vragen van (aankomende) beleggers zoals jij. Groen Goud geeft graag antwoord. Staat jouw vraag er nog niet bij? Stel deze dan via het contactformulier.


Waarom is Groen Goud anders dan andere duurzame beleggingsfondsen?

Groen Goud is geen beleggingsfonds, maar bestaat uit portefeuilles waarin een aantal verschillende en zorgvuldig gekozen beleggingsfondsen zitten. Je bent verzekerd van een onafhankelijke en wereldwijd gespreide selectie uit de vele beschikbare duurzame fondsen.

Kan ik zelfstandig beleggen of heb ik daar een adviseur bij nodig?

Het kan allebei. Net wat jij wilt. Het 4-stappenplan voor het aanmaken en beheren van je Groen Goud portefeuille is zo gemaakt dat je dit helemaal zelfstandig kunt doorlopen. Natuurlijk is het belangrijk om te kijken welke plek je beleggingen hebben in jouw totale financiële plaatje. Hiervoor schakelen veel mensen een vermogensadviseur of financieel (life) planner in. Je kunt je eigen adviseur of een adviseur van Groen Goud om vragen je te begeleiden met Groen Goud.

Waarom zijn er verschillende beleggingsportefeuilles?

Iedere portefeuille is zodanig samengesteld dat de belegging daarin past bij een specifiek risicoprofiel. Groen Goud kent 5 risicoprofielen met 5 beleggingsportefeuilles. Als belegger pas je bij één van de vijf risicoprofielen en portefeuilles. Zo zorg je er altijd voor de dat de duurzame fondsen waarin je belegt passen bij jouw persoonlijkheid en persoonlijke situatie.

Hoe zijn de resultaten van Groen Goud?

De resultaten van de Groen Goud portefeuilles zijn vergelijkbaar met de resultaten van reguliere, niet-duurzame portefeuilles. De Groen Goud portefeuilles lopen echter wat minder risico, doordat duurzame fondsen minder 'volatileit' (beweeglijkheid) hebben. Dat is positief voor jou. En voor de liefhebbers: de indexen waarmee de portefeuilles worden vergeleken zijn voor aandelen de 'MSCI World EUR' en voor obligaties de 'BarCap eur Agg Bond EUR'.

Wanneer wordt mijn portefeuille aangekocht?

Nadat je stap 4 van het stappenplan hebt afgerond, worden je gegevens verwerkt in de diverse (online) formulieren die nodig zijn om een beleggersrekening te openen. Nadat deze formulieren online zijn getekend, zal je rekening ook echt geopend worden. Zodra je geld op je nieuwe beleggersrekening hebt gestort, wordt jouw duurzame portefeuille aangekocht.

Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel geeft aan welk ‘type’ spaarder of belegger jij bent. Dat hangt af van hoeveel risico jij wilt en kunt lopen. Weinig tot geen risico betekent dan dat je iemand bent die het beste kan sparen of in obligaties of microkrediet kan beleggen. Heb je een hoog risico, dan kan beleggen in aandelen ook een goede keuze zijn.


Waarom zijn er verschillende risicoprofielen?

Iedereen heeft andere beleggingsdoelen, wensen en mogelijkheden. Wanneer jouw beleggen passen in het voor jou juiste risicoprofiel zorg je voor de risico/rendementsverhouding die het beste bij jou en je beleggingsdoel past.


Zijn de bedragen die ik opbouw in de Groen Goud portefeuilles gegarandeerd?

Nee. De Groen Goud portefeuilles bestaan volledig uit beleggingsfondsen waar geen garanties in zitten. Daarom is het belangrijk dat de termijn waarop je belegt voldoende lang is; Je moet de tijd hebben om periodes van koersdalingen te compenseren met koersstijgingen.
Wat wél gegarandeerd is, is dat bij een eventueel faillissement van Groen Goud of Fondsenplatform je beleggingen altijd veilig zijn. Je portefeuilles worden namelijk via een aparte stichting beheerd.


Kan ik mijn geld altijd uit de Groen Goud portefeuille halen?

Ja. Je kunt op ieder moment kiezen om je portefeuille – of een gedeelte ervan - te verkopen. Fondsenplatform zorgt er dan voor dat je binnen een week het geld op je bankrekening ontvangt.


Kan ik mijn inleg aanpassen?

Ja. Je kunt zelf bepalen hoeveel je wilt inleggen. Groen Goud kent geen minimale of maximale stortingen of looptijden, zodat je ook altijd de inleg kunt veranderen of stoppen.


Kan ik ook per jaar inleggen?

Ja. Je kunt éénmalig, per maand of per jaar inleggen. En als je tussendoor wilt bijstorten kan dat ook op ieder moment.

Kan ik tussentijds veranderen van portefeuille/risicoprofiel?

Ja, dat kan. Wanneer je kiest voor een andere portefeuille waarbij het risicoprofiel anders is dan wat je op de site bepaald hebt, moet je wel rekening houden met andere risico’s en rendementen dan die welke het beste bij jou passen.
Ook zal je eigen risicoprofiel in de loop van de tijd veranderen. In dat geval is het sterk aan te bevelen om te veranderen van beleggingsportefeuille.

Hoe, waarom en waar worden mijn gegevens vastgelegd?

Om een rekening en beleggingsportefeuille te kunnen openen en beheren hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van je nodig. Om jou en ons te beschermen tegen misbruik zijn er een paar, vaak wettelijk bepaalde, regels voor die wij nauwgezet volgen.
Je gegevens worden vastgelegd in de administratie van Fondsenplatform en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. Via jouw 'Mijn groen goud'-pagina kun je altijd zien welke gegevens in onze administratie zitten.


Zijn er belastingvoordelen bij duurzaam beleggen?

De meeste duurzame fondsen – en ook de fondsen in de Groen Goud beleggingsportefeuilles - kennen geen specifieke belastingvoordelen. Dat betekent dat je als particulier de waarde van de beleggingen ieder jaar bij je belastingaangifte moet aangeven in Box 3.
Er zijn enkele duurzame beleggingsfondsen bij o.a. ASN en Triodos die beschikken over fiscale voordelen voor particulieren. Dit zijn zogenaamde 'fiscale Groenfondsen'. Deze zijn bewust niet opgenomen in de Groen Goud portefeuilles, maar Groen Goud oprichter Hubrien Meijaard kan je ook hierbij helpen. Dit kan namelijk voor jou ook een interessante investeringsmogelijkheid zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Voor ondernemers of een aanvullende oudedagsvoorziening voor mensen in loondienst is 'Groen Pensioen' mogelijk. Hierbij combineer je 100% duurzame beleggingen voor je financiële toekomst met een interessante belastingaftrek! Neem hiervoor contact op met Groen Goud. Wij kunnen je gegarandeerd helpen.


Kan ik zelf veranderingen aanbrengen in mijn Groen Goud portefeuille?

De 5 beleggingsportefeuilles van Groen Goud zijn zorgvuldig samengesteld en ze worden periodiek geanalyseerd en waar nodig aangepast. Wanneer je in andere fondsen wilt beleggen of de verdeling zelf wilt aanpassen, dan kan dat, maar niet binnen de bestaande Groen Goud portefeuilles. Neem hiervoor contact met ons op.


Kan Groen Goud veranderingen aanbrengen in mijn portefeuille?

Ja. Groen Goud bekijkt periodiek een paar zaken die ten goede komen aan je beleggingen.
1. Klopt de portefeuille nog bij je profiel? Door verschillende resultaten moeten de portefeuilles soms weer in de juiste verhoudingen worden gezet. Dit heet 'herbalanceren' en wordt (maximaal twee keer per jaar) automatisch door Groen Goud voor je gedaan.
2. Kloppen de fondsen nog bij de portefeuilles? Door veranderingen kan het zijn dat er andere fondsen geselecteerd worden, of dat de verdeling tussen de geselecteerde fondsen wordt aangepast. Denk aan veranderingen van fondsbeheerders, nieuwe fondsen die beschikbaar komen en ontwikkelingen in de wereldeconomie en met betrekking tot duurzaamheid. Het aanpassen doet Groen Goud maximaal twee keer per jaar. Je ontvangt hiervan apart bericht van Groen Goud.

Wat is herbalanceren?

Door verschillen in resultaten van de diverse beleggingscategorieën en fondsen zal jouw portefeuille – en daarmee ook jouw gewenste risico - gaan afwijken van de oorspronkelijke situatie. Jaarlijks worden daarom de verdelingen tussen de fondsen in de portefeuilles automatisch aangepast aan de beginsituatie en het risicoprofiel.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds belegt geld van veel deelnemers in bedrijven in een bepaalde regio of sector. Met een fonds beleg je dus in verschillende aandelen en obligaties van vele ondernemingen. Via een beleggingsfonds kun je daarom met een relatief klein bedrag toch een grote spreiding in je portefeuille aanbrengen. Je loopt daardoor minder risico loopt en hebt een grotere kans op een hoger rendement.

Hoe selecteert een duurzaam beleggingsfonds de bedrijven waarin belegd wordt?

De meest gebruikte selectiemethoden zijn:
- 'Best in class'. Dit houdt in dat uit iedere sector de méést duurzame bedrijven worden geselecteerd.
- 'Negatieve screening'. Bij deze selectiemethode worden bedrijven en/of landen uitgesloten die actief zijn in niet-duurzame zaken. De meest bekende criteria waarop bedrijven uitgesloten worden zijn: wapens, kernenergie, alcohol, tabak, en kinderarbeid.

Fondsen worden 'lichtgroen' genoemd wanneer ze alleen de meest niet-duurzame bedrijven uitsluiten. Bij een uitgebreide toepassing van uitsluitingen in combinatie met een zorgvuldige 'best in class' ESG-selectie spreken we over een 'donkergroen' beleggingsfonds. Groen Goud selecteert overwegend uit deze donkergroene fondsen!

Wanneer is een bedrijf of beleggingsfonds duurzaam?

Er zijn veel verschillende definities voor duurzame of verantwoorde beleggingen. In ieder geval moet een duurzame onderneming zorgen voor sociale, ecologische en financiële winst voor alle stakeholders.
Hiervoor wordt vanuit drie invalshoeken gekeken:
1. De mens: hoe gaat een onderneming om met haar werknemers en het welzijn van de mensen in de wereld er omheen.
2. Het milieu: hoe gaat een onderneming om met grondstoffen en afval en werkt het zo klimaatneutraal mogelijk.
3. De maatschappij: hoe gaat een onderneming om met de economie, met haar winsten en belastingen.
Dit worden ook wel de drie P’s genoemd: People, Planet, Profit. Een tegenwoordig vaak gebruikte omschrijving is 'ESG' (Environmental, Social en Governance).

Wat zijn microkredieten?

Microkredieten zijn kleine leningen die vooral worden verstrekt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die daar niet kunnen lenen bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine of winkel. Daardoor kunnen zij in de toekomst hun financiële positie verbeteren.
JOUW EIGEN DUURZAME BELEGGINGSPLAN OPSTELLEN